Medlemskap

Vi oppfordrer alle som har Haugesund nordre misjonskirke som sitt fellesskap, til å bli medlemmer i menigheten.
Man trenger ikke være medlem for å delta på noe av det som skjer her, men vi mener medlemskap er viktig for eierskap og tilhørighet.

​Vil du bli medlem?
Da kan du kontakte vår pastor, som inviterer deg til en hyggelig medlemssamtale.

 


To typer medlemsskap:

Medlem i menighet:

Dette er medlemsskapet i den demokratiske foreningen Haugesund nordre misjonskirke. 

Medlemskap i menigheten er åpen for mennesker:

- som ved troen på den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, har tatt imot frelsen i Kristus Jesus og er døpt med kristen dåp.
- som ønsker å leve etter Guds ord.
- som ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen.

Når man blir tatt opp som medlem i menigheten, skjer normalt mottagelsen/bekreftelsen i en enkel og avslappet seremoni i en av våre gudstjenester. 

Et av Misjonskirkens særpreg, er at en også kan være medlem av et annet trossamfunn (f.eks Den Norske Kirke) og likevel være menighetsmedlem. 

Medlem i trossamfunnet:

Dette er medlemsskapet i trossamfunnet vår menighet tilhører, Misjonskirken Norge (tidligere Misjonsforbundet).
Det er vanlig at man melder seg inn i trossamfunnet når man er aktiv og medlem i en Misjonskirke, men det er ikke et krav.
Det er dette medlemsskapet som gjør at menigheten får økonomisk tilskudd fra stat/kommune. Det er ingen kriterier for medlemsskap i trossamfunnet, og det er vanlig at barna blir skrevet inn i trosamfunnet ved barnevelsigne/dåp.

Dersom du vil melde deg inn i trosamfunnet, kan du ikke stå registrert i annet trossamfunn. Utmelding av for eksempel Den Norske Kirke, gjøres digitalt via deres nettsider

 

Utmelding

Ønsker du ikke lenger å være medlem i menigheten eller i trossamfunnet?  Fyll ut og skriv under på skjemaet som du finner her på siden og send dette til oss, enten på epost eller som brev.

Haugesund nordre misjonskirke

Uradalsvegen 3
5516 Haugesund

Tlf. 51 73 10 21
post@nordre.no

Haugesund nordre misjonskirke

Uradalsvegen 3
5516 Haugesund

Tlf. 51 73 10 21
post@nordre.no

Org nr. 971342080

Powered by Cornerstone