Historien

 

På slutten av 1970-tallet startet familier tilknyttet Haugesund misjonsmenighet (i sentrum av byen) kristent arbeid for barn og familier i nordre bydel. Engasjementet og arbeidet utviklet seg til en ny menighet som ble stiftet 6. desember 1979. Kirkebygget i Uradalsvegen ble etter stort dugnadsarbeid ferdigstilt i 1986. 

Haugesund nordre misjonskirke tilhører, og har røtter i Misjonskirken Norge (tidligere Det Norske Misjonsforbund), som ble stiftet 8. juli 1884. Dette ble en landsomfattende menighets- og misjonsorganisasjon som var mer opptatt av hva kristne kunne være enige om enn hva man var uenig om. Misjonskirken Norges motto er derfor “Guds barns enhet og menneskers frelse”.

 

Image

Haugesund nordre misjonskirke

Uradalsvegen 3
5516 Haugesund

Tlf. 51 73 10 21
post@nordre.no

Org nr. 971342080

Powered by Cornerstone