Bli giver

Om du ønsker å gi en gave til menigheten eller støtte arbeidet, så finnes det ulike måter du kan gjøre det på.

Du kan gi en gave til konto 3240 06 01592 eller bruke Vipps 97287.

 

 

 

Prosjekter vi støtter

Vi i Haugesund nordre misjonskirke støtter ulike misjonale prosjekter gjennom Misjonskirken Norge. Når du gir til menigheten er du samtidig med og støtter:

Misjonskirken Norge sitt arbeid i Colombia

Misjonskirken Norge sitt arbeid i Afghanistan

Haugesund nordre misjonskirke

Uradalsvegen 3
5516 Haugesund

Tlf. 51 73 10 21
post@nordre.no

Org nr. 971342080

Powered by Cornerstone